Topbanner http://www.thijsvanvalkengoed.nl

Presentatie bij ZV De Columbiaan

Auteur: Thijs van Valkengoed

Op 27 oktober 2004 waren Fedor Hes en ik uitgenodigd op de jaarlijkse sponsoravond door Zwemvereniging ‘De Columbiaan’ om een presentatie te geven over onze ervaringen op de Olympische Spelen in Athene en het belang van sponsoring. Fedor en ik hadden beiden een presentatie voorbereid en deze op elkaar afgestemd.

De avond werd afgetrapt door Ben Kersten, hoofdtrainer van ‘De Columbiaan’. Daarna was het woord aan Alex Straaten die Fedor en mij introduceerden, waarna ik de presentatie begon met een introductiefilmpje. Vervolgens vertelde ik het een en ander over de Olympische Spelen. Ik sprak over plaatsing voor de Spelen, de voorbereiding, het toernooi en hoe het eraan toe gaat op de Spelen.

Hierna gaf ik het woord over aan Fedor. Hij stelde zichzelf voor en sprak kort over Athene om daarna te vertellen over de organisatie en benodigdheden van een zwemteam waarvan de zwemmers willen presteren op internationaal topniveau. Hierbij kwamen verschillende onderdelen aan bod: het trainingsprogramma, de budgettering en de financiering. Bij de financiering werd natuurlijk stil gestaan bij het belang van sponsoring.

Daarop inhakend vertelde ik over mijn ontwikkeling van jonge zwemmer tot topzwemmer. Hierbij kwamen een aantal zaken naar voren. Het belangrijkste wat naar voren kwam is het belang van een goede vereniging in de omgeving met goed technisch kader en voldoende badwater. Deze rol vervult ‘De Columbiaan’ in zijn omgeving. Via een dergelijke vereniging worden vaal regionale talenten verder ‘opgeleidt’ tot topzwemmers. Het is dus belangrijk dat een dergelijke vereniging beschikt over de financiële middelen om de zwemmers een goed trainingsprogramma te bieden. Vaak is dat niet mogelijk zonder sponsoring. Dat komt onder andere door bijvoorbeeld de bezuinigingen van de overheid. Hierdoor is het voor ‘De Columbiaan’ en het Nederlandse zwemmen belangrijk dat men blijft sponsoren om zo de zwemtalenten de juiste mogelijkheden te blijven bieden.