Topbanner http://www.thijsvanvalkengoed.nl

Symposium 'Hart- en vaatziekten in de polder'

Auteur: Evelien Hogenkamp
Bron: Website IJsselmeerziekenhuizen

De IJsselmeerziekenhuizen organiseerden op 2 juni 2005 het symposium 'Hart- en vaatziekten in de polder'. Het symposium, dat circa 100 belangstellenden, waaronder huisartsen en andere hulpverleners uit het verzorgingsgebied trok, was het vervolg op het in 2004 georganiseerde symposium over borstkanker.

De huisartsenpraktijk bestaat voor een groot deel uit patiŽnten met hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten zijn dan ook doodsoorzaak nummer ťťn. De factoren die hierbij onder andere een rol spelen zijn roken, overgewicht en hypertensie. Preventie en beÔnvloeding van de leefstijl zijn belangrijke aspecten. Maar ook (vroege) opsporing en behandeling zijn van belang. Het onderwerp werd van vele kanten belicht en ook de informatieve stands boden gelegenheid om met andere hulpverleners van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

Huisarts Kees de Visser (jr) liet de resultaten zien van zijn promotieonderzoek. Op Urk komen meer hart- en vaatziekten voor dan gemiddeld bij de Nederlandse bevolking. Met name Urker mannen hebben meer kans te overlijden aan hart- en vaatziekten. Een uitgebreid onderzoek bij Urker Noordzeevissers toont aan dat dit risico deels toe te wijzen is aan genetische factoren, maar nog meer aan leefstijlfactoren. Personen met Diabetes Mellitus type 2, vormen een groep met een bijzonder sterk verhoogd risico. Genoemde leefstijlfactoren kwamen ook later op de dag regelmatig ter sprake.

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen bij het onderzoek en de behandeling van perifeer vaatlijden. De multidisciplinaire aanpak kwam in deze presentatie duidelijk naar voren. Eenvoudig onderzoek is in de huisartsenpraktijk mogelijk. De criteria voor doorverwijzen werden toegelicht. De radiologen Frank Meijer en Vladimir Eremenko lieten vele beeldopnames van de diagnostische mogelijkheden in het IJsselmeerziekenhuizen zien. Hiermee is het voor de behandelend chirurgen nog beter te bepalen welke operaties het meest geschikt zijn voor de betreffende patiŽnt. Vaatchirurgen Rik Discart en Yves Montauban van Swyndregt lichtten de verschillende behandelmogelijkheden toe. Duidelijk werd dat er steeds minder belastende therapieŽn beschikbaar zijn. Afsluitend werden enkel patiŽntcasussen getoond.

Hartfalenverpleegkundige Toon Hermans vertelde over het functioneren van de Hart Ondersteunings Polikliniek (HOP). Daar wordt onder andere aan de individuele patiŽnt medicatiebegeleiding en ondersteuning van de veranderingen in leefstijl gegeven. Het belang van samenwerking en ketenzorg werd besproken. De verwachting is dat de activiteiten van de HOP zich in de toekomst gaan uitbreiden. Ook in de wandelgangen werd er veel over de hartfalenpoli van de IJsselmeerziekenhuizen nagepraat.

De psychiatrische co-morbiditeit bij hartfalen ligt rond de 30%. Reden om dit onderwerp op het symposium te behandelen. Psychiater Michiel Bosman vroeg aandacht voor het belang van vroegdiagnostiek en liet het belang van protocollair handelen zien. De aanwezigen werden ondervraagd op hun kennis op dit gebied. Aan de hand van een casus werd de combinatie van medicamenteuze en psychotherapeutische behandeling besproken.

Sinds september 2004 is in de IJsselmeerziekenhuizen een Vaat Preventie Poli operationeel. Internist-vasculair geneeskundige Annely Zurwieden toonde de aanwezigen aan de hand van enkele recent afgeronde grote studies de nieuwste inzichten bij de behandeling van hypertensie en dyslipidemie. De werkwijze van de Vaat Preventie Poli werd toegelicht. Resultaten van deze poli laten gezien de startdatum nog even op zich wachten, maar daar zal in de toekomst zeker aandacht aan besteed worden.

Een belangrijke risicofactor bij het ontstaan van hart- en vaatziekten is roken. Maar stoppen met roken is niet eenvoudig. Verpleegkundige Marianne Ziegesloo vertelde over de werkwijze van de Rook Stop Poli. Een individuele benadering en de motivatie van de patiŽnt zijn hiervan belangrijke aspecten. Dit concept leidt tot hogere succespercentages na een jaar. Zij riep de toehoorders dan ook op om al hun patiŽnten die gemotiveerd zijn om te stoppen naar de Rook Stop Poli door te verwijzen.

Last but not least sprak de 21jarige topzwemmer Thijs van Valkengoed uit Lelystad. Allereerst vertelde hij over zijn ervaringen op de Olympische Spelen in Athene. Alle aanwezigen genoten van zijn enthousiaste verhalen en dia's. Vervolgens ging hij in op de leefstijl van een topsporter. Voor de meeste toehoorders een onbekend terrein. Afsluitend vertelde hij hoe de jeugd meer gestimuleerd kan worden tot meer bewegen en sporten. Overgewicht en te weinig lichaamsbeweging zijn twee van de leefstijlfactoren die een duidelijke relatie hebben met hart- en vaatziekten. Dit probleem nu aanpakken bij de jeugd kan veel gezondheidsproblemen voorkomen in de toekomst. Thijs liet zien welke mogelijkheden hij daarvoor ziet.

Het was een originele en plezierige afsluiting van een interessante dag waar naast aandacht voor de inhoud ook volop de gelegenheid was tot netwerken.
De organisatie was in handen van de IJsselmeerziekenhuizen en een vertegenwoordiger van de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen. Zij gaan aan de hand van de ingevulde evaluatieformulieren kijken welke suggesties ter verbetering er zijn gegeven en voor welk onderwerp voor het symposium in 2006 de meeste belangstelling is. Wordt vervolgd!

Organisatiecomitť
Joke Admiraal
Michiel Bosman
Els Heyligers
Evelien Hogenkamp
Francis Marx
Just Vooys (namens de WDH)

Namens het organisatiecomitť
Evelien Hogenkamp, oncologieverpleegkundige

Bron: Website IJsselmeerziekenhuizen: www.ijsselmeerziekenhuizen.nl