Topbanner http://www.thijsvanvalkengoed.nl

Week 40: Langdurig uitgeschakeld

Auteur: Thijs van Valkengoed

Van verschillende kanten hebben mij vragen bereikt, bijvoorbeeld waarom ik niet bij de estafettekampioenschappen en de competitie van afgelopen weekend aan de start verscheen. Daarom even de volgende mededeling/uitleg:
Overtraindheid en een schouderblessure zijn er de oorzaak van, dat ik het zwembad voor onbepaalde tijd vaarwel moet zeggen. Consultatie bij verschillende artsen, waaronder sportartsen in Zwolle, leverde dit nadrukkelijke advies op.
Overtraindheid ontstaat door een aantal factoren. Naarmate het langer duurt voor het onderkend wordt, is de "schade" groter. Bij mij is het een proces geweest van ongeveer twee jaar. Er liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag.
Verder heb ik sinds half mei last van mijn rechterschouder. Een maand rust in augustus bleek onvoldoende. Mijn sportfysiotherapeut in Lelystad heeft geadviseerd voorlopig niet te zwemmen en vervolgens rustig te revalideren.
Zoals het er nu naar uitziet, zal het zwemseizoen 2006/2007 voor mij grotendeels verloren zijn. Mijn prioriteiten zijn opknappen, afstuderen aan de JCU en me beraden op mijn sportieve en maatschappelijke toekomst.

Verder wil ik hierbij van de gelegenheid gebruik maken diegenen, die mij (op wat voor manier dan ook) hulp en steun laten blijken, heel hartelijk te bedanken. Tof!