Topbanner http://www.thijsvanvalkengoed.nl

Samenwerking Topzwemmen Haaglanden en KNZB bekrachtigd

Bron: KNZB

Samenwerkingovereenkomst met TZH getekend

Zaterdag 6 oktober heeft Andre Cats, bondscoach junioren, namens de KNZB de samenwerking op het gebied van talentherkenning tussen KNZB en TZH bekrachtigd door middel van een techniekclinic. Wekelijks trainen de meest talentvolle sporters uit de regio Haaglanden op zaterdagochtend in het Sportfondsenbad in Amersfoort. Daarnaast vinden ook tal van activiteiten in de eigen regio plaats.

De activiteiten van TZH worden geleid door technisch coördinator Karin van Straaten. Het bestuur van TZH wordt gevormd door Marcel Verkijk, Eric van Straaten en Toni Subroto. Al deze activiteiten moeten leiden tot een ondersteuning in de regio van jonge junioren- en jeugdsporters in hun opleiding tot een succesvolle sporter in de talentherkenningsfase. Bij alle activiteiten vormt het Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen van de KNZB de leidraad. Jaarlijks zullen KNZB en TZH het effect van de activiteiten evalueren en beoordelen of voortzetting van de samenwerking gewenst is.

TZH is de derde regionale talentorganisatie waarmee de KNZB een samenwerking heeft opgezet. TZL (Limburg) en TZNN (Friesland, Groningen, Drenthe) gingen TZH hierin voor.

Meer info op www.tzhaaglanden.nl