Topbanner http://www.thijsvanvalkengoed.nl

Kwalificatie-eisen EK kb 2008 te Reijka, KroatiŽ

Bron: KNZB

De ploeg, die de KNZB zal vertegenwoordigen tijdens de Europese Kampioenschappen zwemmen korte baan welke worden gehouden van 11 tot en met 14december 2008 te Reijka, KroatiŽ, zal worden samengesteld op basis van de volgende richtlijnen:

HerenDames
afstandrichttijdvorm-
behoud
25m bad
richttijd &
vormbehoud
50m bad
richttijdvorm-
behoud
25m bad
richttijd &
vormbehoud
50m bad
50 m. vrije slag
100 m. vrije slag
200 m. vrije slag
400 m. vrije slag
1500/800 m. vrije slag
50 m. rugslag
100 m. rugslag
200 m. rugslag
50 m. schoolslag
100 m. schoolslag
200 m. schoolslag
50 m. vlinderslag
100 m. vlinderslag
200 m. vlinderslag
100 m. wisselslag
200 m. wisselslag
400 m. wisselslag
4x50m. vrij est.
50m. vrije slag
4x50m. wisselslag est.
50m. rugslag
50m. schoolslag
50m. vlinderslag
50m. vrije slag
00:21,94
00:48,25
01:46,15
03:44,88
14:46,21
00:24,65
00:53,02
01:56,50
00:27,44
00:59,66
02:09,88
00:23,74
00:52,26
01:56,23
00:54,56
01:58,97
04:11,85

00:22,38

00:25,14
00:27,99
00:24,21
00:22,38
00:22,16
00:48,73
01:47,21
03:47,13
14:55,07
00:24,90
00:53,55
01:57,67
00:27,71
01:00,26
02:11,18
00:23,98
00:52,78
01:57,39
00:55,11
02:00,16
04:14,37

00:22,38

00:25,14
00:27,99
00:24,21
00:22,38
00:22,82
00:50,18
01:50,40
03:53,88
15:21,66
00:25,64
00:55,14
02:01,16
00:28,54
01:02,05
02:15,08
00:24,69
00:54,35
02:00,88
--
02:03,73
04:21,92

00:23,04

00:25,88
00:28,81
00:24,93
00:23,04
00:24,95
00:54,22
01:57,42
04:06,49
08:28,10
00:28,16
00:59,82
02:09,34
00:31,55
01:08,09
02:27,04
00:26,93
00:59,12
02:10,45
01:02,39
02:13,86
04:41,80

00:25,45

00:28,72
00:32,18
00:27,47
00:25,45
00:25,20
00:54,76
01:58,59
04:08,95
08:33,18
00:28,44
01:00,42
02:10,63
00:31,87
01:08,77
02:28,51
00:27,20
00:59,71
02:11,75
01:03,01
02:15,20
04:44,62

00:25,45

00:28,72
00:32,18
00:27,47
00:25,45
00:25,95
00:56,39
02:02,12
04:16,35
08:48,42
00:29,29
01:02,21
02:14,51
00:32,81
01:10,81
02:32,92
00:28,01
01:01,48
02:15,67
--
02:19,21
04:53,07

00:26,20

00:29,57
00:33,13
00:28,28
00:26,20


Kwalificatiewedstrijden
De richttijden (en vanaf punt 3. ook vormbehoud) kunnen worden gezwommen in de periode 13 december 2007 t/m 19 oktober 2008 op onderstaande wedstrijden:
  1. Europese Kampioenschappen korte baan (december) 2007 te Debrecen
  2. De Nationale Kampioenschappen korte baan (december) 2007 te Amsterdam
  3. De Europese Kampioenschappen (maart) 2008 te Eindhoven
  4. De WK korte baan (april) 2007te Manchester
  5. De Nationale Kampioenschappen (juni) 2008 te Amsterdam
  6. De Nationale Sprint Kampioenschappen korte baan (juni) 2008 te Alkmaar
  7. Europese Jeugd Kampioenschappen (juli) 2008 te Belgrado, ServiŽ
  8. De Olympische Spelen (augustus) 2008 te Peking
  9. Het ISF korte baan (oktober) 2008 te Aken
  10. Eventuele andere invitatiewedstrijden via de KNZB
Kwalificatie via een andere wedstrijd is niet mogelijk.

Kwalificatie via de 50m-baan
Het mogelijk je te kwalificeren via de 50m-baan. Bij exact gelijke tijden op de 50m-baan t.o.v. het 25m-baan heeft de 50m-baan tijd voorrang in de kwalificatie. In alle andere gevallen wordt gekeken naar de snelste tijd. Mits in beide gevallen aan de richttijd is voldaan.
Voor kwalificatie op de 50m-baan geldt dezelfde tijd voor richttijd als voor vormbehoud. De regels voor vormbehoud zijn hetzelfde als op de 25m-baan.
Het is mogelijk een richttijd op de 25m-baan te zwemmen en vervolgens vormbehoud op de 50m-baan te tonen evenals het omgekeerde (dus richttijd op de 50m-baan en vormbehoud op de 25m-baan)

Estafettes
Een estafette kan zich alleen kwalificeren indien vier individuele sporters die allemaal onder de individuele estafette richttijd zwemmen.

Vormbehoud
Sporters die in de periode 13 december 2007 t/m 16 maart 2008 aan de richttijden voldoen dienen in de periode 17 maart t/m 19 oktober 2008 vormbehoud te tonen door tijdens een van de hierboven genoemde wedstrijden (vanaf punt 3.) aan de hiervoor vastgestelde norm te voldoen. Dit geldt eveneens voor de leden van de estafetteploegen. Bij het voldoen aan de richttijden op meerdere nummers zal in overleg met de Technisch Directeur KNZB worden bepaald op welk nummer / welke nummers vormbehoud dient te worden getoond.

Selectie
Wanneer meer dan 2 personen aan de richttijd op hetzelfde individuele nummer voldoen, zullen tenminste de twee snelsten uit de kwalificatie periode worden geselecteerd. Voor de estafette vrije slag geldt, dat bij kwalificatie van een estafetteploeg in ieder geval de vier snelst gekwalificeerden over genoemde periode zullen worden geselecteerd, voor de wisselslag estafette geldt dat bij kwalificatie van een estafetteploeg in ieder geval de snelst gekwalificeerde op de 50 meter van elke zwemslag zal worden geselecteerd, dit alles onder voorwaarde van getoond vormbehoud en van deelname aan de estafette door de vier tijdsnelsten tijdens het toernooi. De estafettes en Nationale Ploeg worden volgens de richtlijnen in de "Handleiding Nationale Selecties" geselecteerd, uitgezonden en samengesteld.
Sporters die aan de bovengenoemde kwalificatie-eisen voldoen zijn genomineerd voor deelname. De definitieve selectie wordt zo spoedig mogelijk na beŽindiging van de kwalificatieperiode bekend gemaakt.

Nieuwegein, december 2007