Topbanner http://www.thijsvanvalkengoed.nl

Van Valkengoedjes maken uitslag waterschapsverkiezingen voor scholieren bekend

Waterschap Zuiderzeeland, persbericht 13 november 2008

Scholieren uit Flevoland kiezen voor de lijst "Water, wonen en natuur". Dat blijkt uit de uitslag van de waterschapsverkiezingen voor scholieren. In totaal hebben 2640 middelbare scholieren op 10, 11 en 12 november gestemd voor de waterschapsverkiezingen tijdens de eerste Nederlandse waterschapsverkiezingen voor scholieren.

De uitslag van de scholierenverkiezingen werd tijdens het verkiezingscafé op 13 november bekendgemaakt door Jolijn en Thijs van Valkengoed uit Lelystad, topzwemmers en Olympische deelnemers.

Zetelverdeling volgens de scholieren:
Water, wonen en natuur 6 zetels
CDA 3 zetels
Partij van de dieren 3 zetels
VVD 2 zetels
ChristenUnie 1 zetel
Werk aan water Flevoland 1 zetel
Algemene Waterschapspartij 1 zetel
SGP 1 zetel

Aan de scholierenverkiezingen hebben 10 scholen uit Flevoland meegedaan. Om de leerlingen goed op de verkiezingen voor te bereiden heeft het waterschap een lespakket samengesteld over het werk van het waterschap. Een aantal scholen heeft een gemaal of zuivering bezocht of een presentatie gehad van één van de heemraden van het waterschap.

Eerdere persberichten met informatie over dit onderwerp
Op donderdag 13 november is het verkiezingscafé waarin de uitslag van de eerste Nederlandse waterschapsverkiezingen voor scholieren wordt bekendgemaakt. Circa 4000 Flevolandse scholieren gaan stemmen en maken daarmee duidelijk wat de jeugd van Flevoland belangrijk vindt voor het waterbeheer in het gebied. De uitslag wordt bekend gemaakt door Jolijn en Thijs van Valkengoed uit Lelystad, topzwemmers en Olympische deelnemers. Iedereen is tussen 19.00 en 21.30 uur van harte welkom in het Waterschapshuis aan de Lindelaan 20 in Lelystad.

Het Jongerenpanel van Waterschap Zuiderzeeland (12 enthousiaste jongeren uit ons beheersgebied van 14 tot en met 17 jaar) heeft zich in 2008 beziggehouden met de organisatie van de eerste Nederlandse Waterschapsverkiezingen voor scholieren. In april van dit jaar heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mevrouw Ank Bijleveld, de officiële aftrap gegeven van dit project.

Op 10, 11 en 12 november gaan ca. 4000 Flevolandse scholieren hun stem uitbrengen. Veel van hen hebben in de afgelopen maanden les gehad aan de hand van door het waterschap ontwikkelde lesbrieven. Lesbrieven die alles vertellen over waterschappen, democratie en verkiezingen. Daarnaast zijn er excursies gemaakt naar gemalen en afvalwaterzuiveringen en zijn lezingen verzorgd door ‘waterschappers’. Kortom, veel leerlingen en docenten zijn ‘bezig’ geweest met water en het waterschap.

De verkiezingen starten 10 november op het Pieter Zandt College op Urk om 08.45. De andere scholen die mee doen zijn: het Oostvaarderscollege Almere, Zuyderzeecollege Emmeloord, Scholengemeenschap Lelystad, Ichthus College Dronten, Groenhorst College Lelystad, Berechja College Urk, Bonifatius Emmeloord, Rietlanden Lelystad en ROC Flevoland.

De leerlingen van de school de Rietlanden stemmen op 12 november om 09.30 in het Waterschapshuis. Voor het stemmen worden de leerlingen door Heemraad Sietske van Oogen geënthousiasmeerd over Waterschap Zuiderzeeland en de Waterschapsverkiezingen.

Veel leerlingen hebben vooraf les gehad over het werk van het waterschap. Een aantal scholen heeft gemalen of zuiveringen bezocht of een presentatie gehad van heemraden van Waterschap Zuiderzeeland.